Portal prowadzi Kancelaria
Babiaczyk Skrocki i Wspólnicy

Umieszczanie kabli telekomunikacyjnych na latarniach ulicznych

Telekomunikacja

W lipcu 2020 r. informowaliśmy o trwających pracach w obszarze uregulowania dostępu do słupów elektroenergetycznych pięciu operatorów energetycznych na potrzeby podwieszania na nich infrastruktury telekomunikacyjnej. Tymczasem nowością, dla niektórych operatorów telekomunikacyjnych może być kwestia dostępu do słupów oświetleniowych (latarni) w celu podwieszenia na nich kabli oraz innego rodzaju infrastruktury telekomunikacyjnej.

Ustawa szerokopasmowa umożliwia uzyskanie dostępu do szeroko zdefiniowanej infrastruktury technicznej, w celu realizacji szybkich sieci telekomunikacyjnych. Przez infrastrukturę techniczną należy rozumieć każdy element infrastruktury lub sieci, który może służyć do umieszczenia w nim lub na nim elementów infrastruktury lub sieci telekomunikacyjnej, nie stając się jednocześnie aktywnym elementem tej sieci telekomunikacyjnej. Przy tym ustawodawca wprost wymienia jako przykład infrastruktury technicznej słupy, nie ograniczając tego pojęcia wyłącznie np. do słupów elektroenergetycznych. W tej sytuacji możliwe jest także skuteczne ubieganie się o uzyskanie dostępu do słupów oświetleniowych (latarni ulicznych), na potrzeby telekomunikacji.

Potwierdzeniem tego stanu rzeczy jest opublikowany w dniu 14 stycznia 2021 r. projekt decyzji Prezesa UKE o dostępie do słupów oświetleniowych należących do „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu. Opublikowany projekt przewiduje dostęp do tych słupów na potrzeby podwieszenia na nich w szczególności kabli telekomunikacyjnych wraz z osprzętem towarzyszącym – np. uchwyty mocujące, mufy nasłupowe, zapas kabla telekomunikacyjnego wraz ze stelażami. Zaproponowana procedura dostępu jest zbliżona do procesowanej przez Prezesa UKE procedury dostępu do słupów elektroenergetycznych. Przyjęta przez regulatora miesięczna stawka za dostęp do jednego słupa wynosi 1,73 zł netto.

W przypadku potrzeby uzyskania dostępu do latarni ulicznych, operator telekomunikacyjnych powinien zainicjować procedurę dostępową poprzez złożenie odpowiedniego wniosku dostępowego do dysponenta tej infrastruktury technicznej. Zwracam także uwagę, że poprawnie sformułowany wniosek dostępowy pozwala istotnie zaoszczędzić czas, w którym dostęp do tej infrastruktury zostanie realnie zapewniony. Jednocześnie precedensowe rozstrzygnięcie Prezesa UKE w sprawie dostępu do słupów oświetleniowych, pozwala twierdzić, że tego rodzaju sprawy będą w przyszłości sprawnie i szybko rozwiązywane także na drodze administracyjnej.

 

Autor: Mateusz Wojciechowski

Masz ciekawy temat?

SKONTAKTUJ SIĘ