Portal prowadzi Kancelaria
Babiaczyk Skrocki i Wspólnicy

Big Data - nielegalna inwigilacja, czy pomocne narzędzie?

Dane osobowe

Od lat jesteśmy świadkami transformacji sposobów komunikacji ludzi oraz powiązanego z tym rozwoju technologicznego. Trudno już sobie wyobrazić świat bez smartfonów czy tabletów. Każdy z nas na co dzień korzysta z bankowości elektronicznej, platform społecznościowych, dokonujemy zakupów online, jednak niewielu z nas zastanawia się nad całym mechanizmem ww. procesów. Oczywiście kryją się za tymi pojęciami dane liczone w setkach terabajtów, w rzeczywistości jednak, powyżse możliwe jest dzięki narzędiu, które dziś określamy mianem Big Data. W związku z narastającym gwałtownie zainteresowaniem Big Data, wielu naukowców i firm z branży IT podjęło próby rozpoznania i opisania tego terminu. Charakterystyka i definicje przez lata ewoluowały. Za jedną z najbardzej przemawiających definicji uważam definicję zgodnie z którą Big Data to określenie stosowane dla takich zbiorów danych, które jednocześnie charakteryzują się dużą objętością, różnorodnością, strumieniowym napływem w czasie rzeczywistym, zmiennością, złożonością, jak również wymagają zastosowania innowacyjnych technologii, narzędzi i metod informatycznych w celu wydobycia z nich nowej i użytecznej wiedzy.

Mając na uwadze, że aplikacje przetwarzające duże ilości danych ("big data" applications) mają coraz większe znaczenie dla konkurencyjności gospodarki unijnej (Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 4 lipca 2013 r. w sprawie stworzenia jednolitego rynku cyfrowego (2013/2655(RSP) (2016/C 075/19) (Dz.U.UE C z dnia 26 lutego 2016 r.) pojęcie to powinno być znane każdemu przedsiębiorcy. Mimo licznych krytycznych głosów stwierdzić należy iż Big Data stanowi zgodne z prawem przetwarzanie danych.

 

Kluczowymi czynnikami wpływającymi na wzrost Big Data są:

  1. Zwiększenie pojemności magazynowych
  2. Zwiększenie mocy obliczeniowej
  3. Powszecna dostępność danych
 

Na naszych oczach światowa gospodarka zmienia się w gospodarkę cyfrową. Znane nam technologie, infomatyka czy telekomunkacja przestają być już niezależnymi segmentami rynku, tworząc system naczyń połączonych.

 

Źródła danych

Media społecznościowe

Nieskończonych pokladów informacji dostarczają nam dzisiaj media społecznściowe (m.in. facebook, instagram, twitter). Oczywiście ilość w ten sposób gromadzonych danych jest ogromna i relatywnie skomplikowana do wykorzystania np. w celu wykorzystania do stworzenia profilu konsumenta. Niemniej przedsiębiorcy przyznają, iż mimo skomplikowanego procesu segmentowania, narzędzia w postaci medii społecznościowych są przez nich wykorzytywane w celu zwiększenia możliwości spzedaży.

Aplikacje

Firmy wypuszczają własne aplikacje, które są pobierane przez użytkowników na użytkowane przez nich urządzenia mobilne. Instalując produkt na urządzeniu najczęściej automatycznie wyrażamy zgodę na dostęp aplikacji do własnych danych. Najczęściej zgoda na taką czynność znajduje się w regulaminie, który co do zasady każdy z nas z automatu akceptuje.

 

Bazy danych posiadane przez instytycje

Łatwo wyobrazić sobie następującą sytuację: składamy wniosek o wydanie nowej karty debetowej/kredytowej na podstawie zmiany nazwiska, bank szybko łączy fakty i dochodzi do wniosku, iż posiadacz założył rodzinę, być może będzie chciał zmienić bądź wyremontować mieszkanie, być może zdecyduje się na dziecko na co będzie potrzebować kredyt. Wtedy właśnie rozdzwaniają się do nas telefony z rożnymi ofertami z banku.

 

Sektory wykorzystania Big Data

Medycyna

Big Data otwiera przed medycyną zupełnie nowe możliwości. Przede wszystkim chodzi tu o poszerzenie diagnostyki, innowacyjne metody leczenia, których to rozwój wspomagany jest poprzez otwarty dostęp do danych zaangażowanych w badania pacjentów. Wielu naukowców wskazuje na to, iż za pomocą technologii Big Data będą w stanie wykorzystać informacje o pacjentach które szpitale bez przerwy gromadzą.

 

Zakupy online

Od pewnego już czasu dużą popularnością wśród kobiet cieszy się aplikacja, która za pomocą kilku kliknięć dobierze odpowiedni rozmiar ubrania. Wystarczy podać wymiary sylwetki. Aplikacja jest tak sprytna, iż potrafi wziąć pod lupę wcześniej dokonywane przez nas zakupy (uwzględniając markę, materiał, etc.) Ogromną zaletą takiej wirtualnej pzymierzalni jest zmiejszenie prawdopodobieństwa zwrotu towaru przez konsumenta. Aplikacje mogą sprawnie funkcjonować właśnie dlatego, że wykorzystują Big Data.

 

Serwisy internetowe

Wykorzystywać dane mogą też platformy internetowe, które oferują nam różnego rodzaju usługi. Wtedy też należy zwracać uwagę, na co się zgadzamy w regulaminie. Oczywiście, prawo nie pozwala na dowolne rozpowszechnianie danych klientów. Jest to także aktualny temat w wielu krajach EU jak sprawić, by użytkownicy mogli chronić się przed zbieraniem o nich wrażliwych danych, a jednocześnie rozwijać sam proces analizy dostępnych danych.

 

Big Data = big business?

Big Data staje się niezwykle skutecznym, strategicznym wręcz zasobem, który przedsiębiorcy mogą wykorzystać nawet do planowania długofalowej strategii zarządzania przedsiębiorstwa. To właśnie za sprawą narzędzia, jakim jest Big Data w biznesowym mainstreamie pojawiło się pojęcie ”data-driven business”, które to oznacza proces podejmowania decyzji w oparciu o interesujące nas i wyselekcjonowane już dane.

 

Reasumując, Big Data jest narzędziem niezwykle innowacyjnym w wielu dostępnych nam dziedzinach, nie możemy jednak zapomnieć, iż stanowi jednocześnie dla podmiotów chcących korzystać z jej zasobów wyzwanie. Wymagana jest przede wszytkim infrakstuktura informatyczna, której to strukura powinna być przystosowana do przechowywania również tzw. danych wrażliwych (szczególne znaczenie ma to przy dokumentacji medycznej), niezbędne jest przede wszystkim naukowe podejście do kwestii analizy danych.


W mojej ocenie Big Data przynieść może więcej dobrego niż złego, oczywiście to od osób zarządzających firmą zależy jak wykorzystają dostępne dla nich dane. Nie podlega dyskusji fakt, iż firmy są dopiero na początku drogi we wdrażaniu systemów bezpieczeństwa opartych o inteligentne narzędzia.

Autor: Paulina Śmigielska

Masz ciekawy temat?

SKONTAKTUJ SIĘ