Portal prowadzi Kancelaria
Babiaczyk Skrocki i Wspólnicy

Łatwiejsza identyfikacja telemarketerów

Konsumenci

Każdy z nas spotkał się z uciążliwymi telefonami telemarketerów. Konsumenci w wielu krajach Unii Europejskiej uskarżali na takie nachalne działanie, w postaci męczących telefonów z propozycjami zakupów. Problemem tym postanowiła zająć się Komisja Europejska, która zaproponowała nowe rozporządzenie dotyczące e-prywatności, którego celem jest zapewnienie obywatelom państw członkowskich ram prawnych dostosowanych do najnowszych technologii komunikacyjnych, które w sposób kompleksowy zagwarantują prywatność i ochronę danych. Najważniejsza z proponowanych zmian dotyczących telemarketingu zakłada obowiązek posługiwania się przez firmy telemarketingowe numerem telefonu ze specjalnym prefiksem.

Jednakowy prefiks dla różnych call center

W myśl nowych przepisów, firmy marketingowe będą musiały używać możliwego do zidentyfikowania numeru lub stosować specjalny prefiks wskazujący na to, że dana rozmowa ma cel marketingowy. Dzięki temu łatwo można będzie rozpoznać dzwoniącego telemarketera i nie podejmować w ogóle rozmowy, czy nawet zablokować numer z cyframi wskazującymi na połączenie z call center.

Rozwiązanie prawne proponowane przez ustawodawcę europejskiego będzie zatem dużym ułatwieniem dla konsumentów. Oprócz wprowadzenia specjalnego prefiksu Komisja Europejska zamierza również zakazać telemarketerom dzwonienia z numeru zastrzeżonego oraz rozsyłania spamu drogą smsową.

Stosowanie nowych przepisów

Ujęcie przepisów e-privacy w ramach rozporządzenia oznacza, że będą one obowiązywały bezpośrednio we wszystkich krajach UE, bez konieczności ich dodatkowej implementacji do ustawodawstw krajowych. Za przestrzeganie rozporządzenia będą odpowiadały instytucje zajmujące się ochroną danych osobowych. W Polsce będzie to Główny Inspektorat Ochrony Danych Osobowych. W konsekwencji polska ustawa z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1030 ze zm.) będzie musiała być najprawdopodobniej zmieniona lub uchylona, celem usunięcia z niej przepisów, które byłyby sprzeczne z nowym rozporządzeniem.

Masz ciekawy temat?

SKONTAKTUJ SIĘ