Portal prowadzi Kancelaria
Babiaczyk Skrocki i Wspólnicy

Media społecznościowe jako źródło informacji dla fiskusa

Konsumenci

Na początku września bieżącego roku na stronie francuskiej Komisji ds. Wolności i Informatyki (tamtejszy odpowiednik Urzędu Ochrony Danych Osobowych) pojawiła się informacja na temat projektu ustawy finansowej wprowadzającej możliwość szukania na mediach społecznościowych informacji co do potencjalnych oszustw podatkowych przez francuskie organy skarbowe. Nowe przepisy pozwalają administracji skarbowej na zbieranie „powszechnie dostępnych” danych upublicznionych na serwisach społecznościowych oraz ich przetwarzanie w celu oceny, czy istnieje podejrzenie popełnienia oszustwa podatkowego.

 

Komisja przyznaje, że z punktu widzenia RODO cele przetwarzania danych w powyższym zakresie są uzasadnione. Sformułowała zarazem szereg warunków, które musiałyby zostać spełnione, aby zachowana została równowaga pomiędzy koniecznością efektywnego działania organów skarbowych a prawem do prywatności oraz swobody wypowiedzi w Internecie. Można tego dokonać poprzez precyzyjne określenie zasad dostępu do danych, ram ich przetwarzania oraz kryteriów uznania danych za rzeczywiście konieczne do wykrywania oszustw.

 

Zgodnie z projektem dane zebrane przez organy skarbowe miałyby być przechowywane na państwowych serwerach przez 30 dni. W przypadku podejrzenia popełnienia oszustwa okres ten mógłby być przedłużony do roku.

 

System ten nie jest jednak pozbawiony wad – na przykład organy skarbowe byłyby w stanie przeglądać jedynie publiczne profile na mediach społecznościowych. Dyskusyjne jest także na ile wiarygodne są informacje udostępniane w Internecie. Może się to okazać praktyczną przeszkodą, jako że francuskie sądy dość restrykcyjnie podchodzą do analizy dowodów pochodzących z Internetu. 

 

 

Podobny system działa w Wielkiej Brytanii w 2018 roku. Tamtejszy urząd administracji podatkowej i celnej (HMRC - Her Majesty’s Revenue and Customs) uruchomił system Connect, umożliwiający administracji skarbowej zbieranie, analizę oraz przechowywanie danych personalnych i komercyjnych, a następnie porównywanie ich z danymi zawartymi w deklaracjach podatników w celu wykrycia potencjalnych oszustw. Od początku swego działania system Connect przyczynił się do wpływu budżetowego wysokości około 3 miliardów funtów.  

 

Projekt francuskiej ustawy zakłada wprowadzenie powyższych zmian w ramach eksperymentu, który ma potrwać trzy lata.

Autor : Karina Szpecht

Masz ciekawy temat?

SKONTAKTUJ SIĘ