Portal prowadzi Kancelaria
Babiaczyk Skrocki i Wspólnicy

Cyberzłoto - co powinieneś wiedzieć o Bitcoinach

Nowe Technologie

Bitcoin (BTC) jest to kryptowaluta (zwana również walutą wirtualną lub walutą cyfrową), która stanowi alternatywę dla tradycyjnych systemów płatności. Stanowi ona rodzaj zapisu komputerowego, zabezpieczonego w sposób kryptograficzny, który w sposób jednoznaczny i niezaprzeczalny może zostać przypisany do jakiejś transakcji i do konkretnego adresu. Za Bitcoinami nie stoi żadne państwo czy bank centralny – jest to środek wymiany funkcjonujący w niescentralizowanym systemie. Bitcoin został stworzony w 2009 roku w reakcji na kryzys finansowy przez anonimową osobę lub grupę ludzi, posługujących się pseudonimem Satoshi Nakamoto. Do dzisiaj nie udało się odkryć, kto rzeczywiście kryje się za stworzeniem Bitcoina.

Istotną właściwością Bitcoinów jest to, że ich ilość jest z góry ograniczona. Definiuje to algorytm, dzięki któremu ta waluta funkcjonuje. Taka sztywna podaż ma na celu zabezpieczenie waluty przed nagłym spadkiem wartości. Charakterystyczne dla obrotu wirtualną walutą jest to, że wszystkie transakcje są jawne. Są one zapisywane są w wirtualnym arkuszu kalkulacyjnym, czyli w systemie o nazwie Blockchain.

Jak zdobyć i przechowywać Bitcoiny?

System Bitcoinów został skonstruowany w ten sposób, że w celu potwierdzenia dokonywanych transakcji komputery muszą stale wykonywać pewne operacje kryptograficzne, które wymagają bardzo dużych nakładów mocy obliczeniowej i są trudne do powtórzenia. Użytkownicy, których maszyny pracują na rzecz sieci generując takie kryptograficzne potwierdzenia nazywani są potocznie „górnikami” a proces generowania potwierdzeń transakcji „kopaniem”. W zamian za wygenerowanie każdego potwierdzonego prawidłowo bloku, „górnicy” otrzymują pewną ilość Bitcoinów.

Jeżeli nie dysponujemy specjalnym komputerem mającym wystarczającą moc obliczeniową, Bitcoiny można po prostu kupić w sieci np. na witrynach działających podobnie do kantorów wymiany walut lub na stronach funkcjonujących na zasadach giełdy walutowej. Istnieją również specjalne bankomaty wypłacające Bitcoiny (w tym jeden w centrum Warszawy).

Żeby korzystać z Bitcoinów trzeba mieć specjalne oprogramowanie nazywane „portfelem”, które służy do przechowywania kryptograficznych zapisów dotyczących posiadanych przez nas środków. Istnieje wiele rodzajów takich „portfeli” np. portfele lekkie tj. blockchain czy blocktrail czy zimne portfele, które nie są połączone z internetem.

Do czego może służyć Bitcoin?

Bitcoiny nabywane są najczęściej w celach inwestycyjnych, a czasem również spekulacyjnych. Wirtualna waluta może również służyć jako środek płatniczy.

Zalety Bitcoina

Największą korzyścią Bitcoina jest fakt, że umożliwia on dokonywanie bezpośrednich rozliczeń, w który nie musi brać udziału żadna strona trzecia tj. bank. Pozwala to ominąć pośrednictwo instytucji finansowych, które pobierają za swoje usługi prowizje. Dzięki temu, cyfrowa waluta może pomóc w stworzeniu tańszego i wydajniejszego systemu finansowego. Wskazuje się również na względy ideologiczne tj. osiągnięcie większej demokratyzacji przepływów pieniężnych i kontroli nad pieniądzem poprzez odebranie przez Bitcoina władzy nad pieniądzem instytucjom finansowym. Dużą zaleta jest również to, że Bitcoin dzieli się na bardzo wiele części, zatem można wykorzystać do płatności nawet niewielkie części ułamkowe.

Głosy krytyczne

Mimo licznych zalet, z korzystaniem z Bitcoinów wiąże się również wiele niebezpieczeństw. Po pierwsze, ze względu na częste wahania kursu oraz ich dużą skalę, przechowywanie kryptowaluty jako sposób oszczędności, może być bardzo ryzykowne. Z tego samego powodu krótkoterminowe inwestowanie w Bitcoina jest wysoce ryzykowne. Spektakularne zyski można osiągnąć dzięki długofalowym inwestycjom. Jest to jednak gra dla osób o żelaznych nerwach, bo niekiedy cena znacząco, w szybkim czasie spada. Po drugie, przeciwnicy Bitcoinów podnoszą, że kryptowaluta często wykorzystywana jest w celach przestępczych tj. handel nielegalnymi towarami, w tym narkotykami, czy pranie pieniędzy. Dużą wadą systemu jest to, że może on funkcjonować wyłącznie wtedy gdy działa sieć internetowa. Kiedy internet przestanie działać, użytkownicy pozbawieni sią dostępu do swoich środków. Obawy wiążą się również ze samą społecznością Bitcoina. Bowiem w razie braku porozumienia, co do dalszego rozwoju, cały system może się załamać. Gdyby nagle duże „kopalnie” zaprzestały obliczeń na rzecz Bitcoina, nikt nie będzie w stanie dokonać żadnej transakcji. Ponadto, ze względu na zawiłości techniczne związane z korzystaniem z Bitcoina, prawdopodobnie nigdy nie będzie on wykorzystywany tak powszechnie w codziennym użyciu jak tradycyjny pieniądz. Pojawia się również ryzyko związane z funkcjonowaniem nieuczciwych stron służący do wymiany lub obrotu Bitcoinami.

Czy zapewnia anonimowość?

Nie jest do końca prawdą podnoszony powszechnie fakt, że transakcje za pomocą Bitcoinów zapewniają anonimowość. Jak już wyżej wspomniano, wszystkie transakcje wirtualną walutą są jawne. W celu uzyskania pełnej anonimowości, należałoby zadbać o to, by nie można było połączyć wykorzystania Bitcoina z konkretnym użytkownikiem sieci. W przeciwnym razie wiedząc, kto konkretnie nabył Bitcoiny, będzie wiadomo jaka jest ich dalsza droga i na co zostały wydane.

Inne kryptowaluty

Oprócz Bitcoina, funkcjonuje tysiące innych kryptowalut (np. Namecoin, Litecoin, Dash etc.). Wprowadzają one pewne techniczne zmiany i innowacje, ale co do zasady oparte są na rozwiązaniach zbliżonych do systemu Bitcoin. Mimo, że niektóre z alternatywnych walut można ocenić lepiej z technologicznego punktu widzenia, tylko Bitcoin tak naprawdę przebił się do społecznej świadomości i pomimo licznej konkurencji, nadal pozostaje najbardziej popularną kryptowalutą. Świadczy o tym fakt, że do Bitcoina należy około 80% łącznej kapitalizacji wszystkich kryptowalut. Podoby wynik (70-80% dla Bitcoina) osiąga wartość transakcji przeprowadzonych na giełdach. Po drugie, Bitcoin pod względem infrastruktury oraz miejsc akceptujących go jest niekwestionowanym liderem. Większość inny kryptowalut nie jest akceptowana przeważnie nigdzie poza giełdami, na których są dostępne.

Autor: Karina Wronka

Masz ciekawy temat?

SKONTAKTUJ SIĘ