Portal prowadzi Kancelaria
Babiaczyk Skrocki i Wspólnicy

Czy AI zrewolucjonizuje rynek usług prawnych?

Nowe Technologie

Naukowcy z University College London, Sheffield University i Pennsylvania University przeprowadzili badania z wykorzystaniem sztucznej inteligencji (AI) do przewidywania wyników spraw rozpatrywanych przez Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPC). Wyniki okazały się zaskakująco dobre. Zastosowany algorytm przewidział wyniki spraw z 79% dokładnością.

 

Prawnicy są często postrzegani jako luddyści technologii, tradycjonaliści, którzy zmieniają się powoli i obawiają innowacji. Jednak stereotyp ten ma szansę szybko zaniknąć, przede wszystkim za sprawą zastosowania sztucznej inteligencji. Nowe technologie od lat radykalnie wpływają na wykonywanie zawodów prawniczych. W ostatnich kilku dekadach prawnicy przeszli drogę: od maszyn do pisania po komputery i od faksów po pocztę elektroniczną. Każdy postęp technologiczny miał przełomowy wpływ na usługi prawne. Praktycy prawa zaakceptowali i wdrożyli każdą z tych innowacji technologicznych. Sztuczna inteligencja to kolejna granica, która z pewnością zostanie przekroczona.

 

Technologie AI już są powoli przyswajane w całym sektorze prawnym. Sztuczna inteligencja nie jest jeszcze w stanie zrozumieć szczegółowych niuansów sprawy prawnej, ale spektrum jej zastosowań we wspomaganiu pracy prawników szybko się poszerza, a stosowane narzędzia są coraz bardziej wydajne i dokładne. Przykładem są choćby rozwiązania bazujące na przetwarzaniu języka naturalnego. Ta technologia na obecnym etapie rozwoju jest już w stanie zrozumieć język w jego naturalnej formie. Najnowsze narzędzia uczenia maszynowego (machine learning) wykorzystują techniki rozpoznawania wzorców statystycznych do tworzenia własnych reguł znaczeniowych na podstawie dużej liczby przykładów. Dostarczając takiemu systemowi zbiór dokumentów i ich tłumaczenia na inny język, system jest w stanie określić wzorce statystyczne między dokumentami i dowiedzieć się, jak tłumaczyć z jednego języka na drugi, bez konieczności rozumienia znaczeń słów i zasad gramatyki.

 

Inne zastosowanie przetwarzania języka naturalnego polega na stworzeniu inteligentnego narzędzia do analiz prawnych, które może przyjmować zapytania w języku naturalnym, identyfikować sedno pytania i przedstawiać odpowiedź (lub najtrafniejsze odpowiedzi) pytającemu.

 

Kolejny przykład to narzędzia softwareowe, które pomagają prawnikom w zarządzaniu i przeglądaniu dokumentów. Funkcja uczenia maszynowego umożliwia analizę wspomaganą technologią. Ma to zastosowanie zwłaszcza w przypadku sporów sądowych lub procesów due diligence, gdzie konieczna jest analiza dużych zbiorów danych zgromadzonych w formie elektronicznej w celu ustalenia, które dokumenty dotyczą danego problemu.

 

Zastosowanie sztucznej inteligencji może polegać również na automatyzacji określonych czynności składających się na usługi prawne. Polega to na zastosowaniu technologii wykorzystujących reguły do ​​wykonywania zadań. Większość tego typu rozwiązań opiera się na drzewach decyzyjnych, czyli rodzaju schematu blokowego, który zawiera serię pytań, na które odpowiedzi określają, którą gałąź należy zastosować, dopóki nie będzie więcej pytań i nie dojdzie do konkluzji względnie decyzji. Takie drzewo decyzyjne może zostać przygotowane przez prawnika, ale może również być utworzone algorytmicznie przez komputer na podstawie dostarczonych danych wyjściowych. Tego rodzaju systemy są zazwyczaj wykorzystywane do sporządzania prostych dokumentów lub udzielania porad związanych z typowymi problemami prawnymi.

 

Trudno jest jednoznacznie przewidzieć, w jaki sposób technologie AI będą ewoluować w ciągu najbliższych latach. Pewne jest, że prawnicy będą musieli być bardziej obeznani z technologią. Wzrośnie rola ekspertów technologicznych (niekoniecznie prawników) w zakresie doradztwa w kwestiach związanych z funkcjonowaniem przyszłej kancelarii prawnej. Zastosowanie sztucznej inteligencji z pewnością zmienią tradycyjny model rozliczeń z klientami, bazujący na bezpośrednim związku kosztu świadczenia usługi z ceną naliczaną klientom. Po zbudowaniu narzędzia, koszt krańcowy jest stosunkowo niski. Systemy te mogą zatem pomóc w zbudowaniu mechanizmu rozliczeń, który będzie lepiej dopasowany do wartości otrzymanej przez klienta niż obecny model rozliczania godzin pracy prawnika, który jest często wykorzystywany przez prawników.

 

Korzyści płynące ze stosowania sztucznej inteligencji są oczywiste. Zatem pytanie zadane w tytule powinno zatem brzmieć nie „czy” a raczej „kiedy” sztuczna inteligencja dokona rewolucji na rynku usług prawnych.

dr Michał Matuszczak

Radca prawny
Babiaczyk, Skrocki i Wspólnicy

Podziel się artykułem:

Masz ciekawy temat?

SKONTAKTUJ SIĘ