Portal prowadzi Kancelaria
Babiaczyk Skrocki i Wspólnicy

Egzekucja komornicza a fintechy

Nowe Technologie

Egzekucja wierzytelności z rachunku bankowego jest jednym najprostszych sposobów odzyskania należności od dłużnika. W związku z rosnącą popularnością usług płatniczych oferowanych przez fintechy mogą pojawić się dodatkowe komplikacje związane z lokowaniem środków pieniężnych przez dłużników na zagranicznych rachunkach udostępnianych przez tego rodzaju usługodawców.

Narzędziem znacznie ułatwiającym komornikom egzekucję z rachunku bankowego dłużnika jest wdrożony w roku 2016 system Ognivo, czyli system wymiany informacji między bankiem a organem uprawnionym (np. komornikiem). Komornik za pomocą tego systemu ustala wszelkie rachunki bankowe posiadane przez dłużnika, a następnie zajmuje środki do wysokości egzekwowanej kwoty.

Inaczej sytuacja wygląda w przypadku posiadania przez dłużnika środków na kontach zagranicznych lub powierzonych usługom płatniczym (np. Revolut). Dochodzenie należności znajdujących się na rachunkach zagranicznych jest niemożliwe, gdyż komornik nie ma ani prawa, ani narzędzi by prowadzić taką egzekucję. Wyjątkiem jest sytuacja, w której wierzyciel wystąpi do sądu z wnioskiem o zabezpieczenie pieniędzy znajdujących się na takim koncie zagranicznym dłużnika. W dużym skrócie procedura egzekucji należności wygląda następująco:

  1. Wierzyciel po otrzymaniu nakazu zapłaty wydanego przez sąd, uzyskuje tytuł wykonawczy i składa wniosek do komornika o przeprowadzenie egzekucji.
  2. Komornik za pomocą systemu Ognivo ustala wszystkie rachunki bankowe dłużnika i prowadzi z nich egzekucje.
  3. Jeśli wierzyciel wie że, dłużnik ma rachunek bankowy w zagranicznym banku na terenie UE, może wystąpić do sądu z wnioskiem o zabezpieczenie pieniędzy na rachunku zagranicznym dłużnika.
  4. Następnie na nakaz wydany przez Sąd należy uzyskać europejski tytuł egzekucyjny.
  5. Na podstawie europejskiego tytułu egzekucyjnego egzekucja jest prowadzona przez organ egzekucyjny właściwy dla państwa, w którym znajduje się rachunek dłużnika.

Środki przechowywane na kontach założonych w ramach usług płatniczych (np. Revolut) są egzekwowalne, pod warunkiem, że znajdują się na rachunkach bankowych posiadających polski numer IBAN. Wówczas komornik ma pełną możliwość egzekucji z tych środków. Sytuacja kształtuje się inaczej, kiedy rachunek bankowy jest prowadzony w innej walucie (np. w funcie brytyjskim), gdyż najczęściej taki rachunek będzie prowadzony na subkoncie w banku zagranicznym, co zgodnie z powyżej opisanymi krokami egzekucji będzie generować dodatkowe trudności dla organu egzekucyjnego. Egzekucja należności z rachunków Revolut prowadzonych w PLN jest uproszczona również ze względu na fakt, że Revolut współpracuje i udostępnia polskim organom wszelkie dane dotyczące posiadanych polskich rachunków.

Wojciech Babiaczyk

konsultant prawny
Babiaczyk, Skrocki i Wspólnicy

Podziel się artykułem:

Masz ciekawy temat?

SKONTAKTUJ SIĘ