Portal prowadzi Kancelaria
Babiaczyk Skrocki i Wspólnicy

O cyfrowej przyszłości Europy na szczycie Rady Europejskiej

Nowe Technologie

Jednym z tematów poruszonych podczas ostatniego szczytu Rady Europejskiej, która odbyła się w dniach 19-20 października br. w Brukseli, była przyszłość cyfrowa Europy. Przywódcy państw i rządów zastanawiali się, jak UE mogłaby wykorzystać szanse i zareagować na wyzwania związane z cyfryzacją. Rozmawiali m.in. na temat postępów w realizacji agendy cyfrowej UE i uzgodnili najważniejsze obszary, w których należy dokonać postępów, by zapewnić Europie większą cyfrową spójność i globalną konkurencyjność.

Opierając się na wnioskach z Tallińskiego Szczytu Cyfrowego z 29 września br., Rada Europejska podkreśliła, że jest „gotowa zrobić wszystko, co konieczne, by ułatwić przechodzenie Europy na technologie cyfrowe”.

W konkluzjach Rady Europejskiej, unijni przywódcy ustalili listę priorytetów mających pomóc w budowaniu skutecznej cyfrowej Europy, m.in.:

  1. Ustanowienie w pełni cyfrowych administracji publicznej oraz sektora publicznego.
  2. Ukończenia budowy jednolitego rynku cyfrowego (ang. digital single market) do końca 2018 roku..
  3. Rozwój infrastruktury i sieci łączności, tak by udało się stworzyć sieć 5G obejmującą całą Unię Europejską.
  4. Przyjęcie skoordynowanego podejścia do cyberbezpieczeństwa, m.in. poprzez właściwą certyfikację bezpieczeństwa dla produktów i usług w celu skutecznego zapobiegania cyberatakom i reagowania na nie.
  5. Podjęcie działań badawczo-rozwojowych i inwestycyjnych, które będą stymulować rozwój nowych form przedsiębiorczości oraz wspierać cyfrową transformację społeczeństw i gospodarek.

Przywódcy obradujący na Radzie Europejskiej zapowiedzieli, że będą uważnie śledzić postępy w obszarze cyfrowym i zapewniać niezbędne w tym zakresie wytyczne. Ponadto, wezwali unijne instytucje do przyspieszenia prac legislacyjnych, a państwa członkowskie do wdrożenia stosownego prawodawstwa unijnego oraz do podjęcia niezbędnych działań kształtujących sferę cyfrową.

Autor: Karina Wronka

Masz ciekawy temat?

SKONTAKTUJ SIĘ