Portal prowadzi Kancelaria
Babiaczyk Skrocki i Wspólnicy

QWANT - europejska wyszukiwarka szanująca prywatność użytkowników

Nowe Technologie

Qwant to rozpoczęty w 2013 r. we Francji projekt wyszukiwarki internetowej (search engine), który funkcjonuje obecnie również w Niemczech i we Włoszech. Głównym celem deklarowanym przez twórców Qwant jest poszanowanie prawa użytkowników do prywatności i ochrona ich danych osobowych, a także zaoferowanie neutralnej wizji Internetu z bezstronnymi wynikami generowanymi przez indeksowanie całej sieci bez rozróżnienia. Wyszukiwarka jest dostępna w 25 językach, choć dotychczas większość zapytań jest generowana z terytorium Francji , gdzie jest szeroko stosowana w sektorze publicznym. Jest domyślną wyszukiwarką  wykorzystywaną na stanowiskach komputerowych m.in. we francuskim Ministerstwie Sił Zbrojnych oraz Zgromadzeniu Narodowym.

 

Nasuwa się pytanie, czy europejska wyszukiwarka może stanowić wiarygodną alternatywą dla dominacji amerykańskich gigantów internetowych, których model ekonomiczny opiera się zasadniczo na masowym gromadzeniu danych osobowych i ukierunkowanej reklamie. Zdaniem twórców Qwant, ma ona dwie istotne cechy dające jej przewagę nad amerykańską konkurencją:

 

Po pierwsze, ochrona poufności wyszukiwań online. Wyszukiwania w Internecie mogą ujawnić poufne informacje (w tym na temat przekonań politycznych, seksualności, zdrowia, etc.) użytkownika, które ze swej natury są objęte prawem do prywatności. Zdaniem twórców Qwant,  jest ona jedyną wyszukiwarką, która chroni prywatność użytkowników, nie gromadząc żadnych danych osobowych podczas wyszukiwania. Qwant nie używa plików cookie ani żadnych innych narzędzi śledzących, które mogłyby kompilować profile użytkowników, wykorzystywanych następnie lub sprzedawanych  w celach reklamowych lub innych. Historia wyszukiwań użytkowników jest przechowywana wyłącznie na ich urządzeniach, a użytkownicy zachowują pełną kontrolę nad swoimi danymi osobowymi. Ponadto, wszystkie wyszukiwania są anonimowe, dzięki czemu nikt nie może powiązać ich z konkretną osobą. Twórcy Qwant deklarują, że dokładają starań, aby zagwarantować użytkownikom wyszukiwarki pełne prawo do bycia zapomnianym.

 

Po drugie, zapewnienie bezstronności wyników. Warunkiem bezstronności wyników wyszukiwania jest indeksowanie całej sieci w sposób niedyskryminujący i stosowanie algorytmów klasyfikacji informacji z równymi oczekiwaniami dotyczącymi wszystkich treści. Qwant nie próbuje zidentyfikować ani profilować swoich użytkowników, stąd w założeniu uzyskiwane przez tę wyszukiwarkę  wyniki pozwalają uniknąć pułapki potwierdzania opinii użytkowników.

 

dr Michał Matuszczak

Radca prawny
Babiaczyk, Skrocki i Wspólnicy

Podziel się artykułem:

Masz ciekawy temat?

SKONTAKTUJ SIĘ