Portal prowadzi Kancelaria
Babiaczyk Skrocki i Wspólnicy

JEDNOLITY PLIK KONTROLNY od stycznia 2018 obowiązuje również mikroprzedsiębiorców

Oprogramowanie

Wraz z nowym rokiem 2018 mikroprzedsiębiorcy będą zobligowani do comiesięcznego przekazywania organom podatkowym ewidencji VAT w formacie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK). Tym samym od 1 stycznia 2018 r. wszystkie firmy i osoby prowadzące działalność gospodarczą dołączą do systemu, którym objęte zostały już małe, średnie oraz duże przedsiębiorstwa. Natomiast od 1 lipca 2018 r. na żądanie organu podatkowego mikro- oraz małe i średnie przedsiębiorstwa będą zobowiązane udostępnić pozostałe pliki JPK w przypadku przeprowadzanej kontroli.

Czym jest Jednolity Plik Kontrolny

Istota jednolitego pliku kontrolnego została już opisana w artykule dostępnym pod linkiem http://prawoitechnologia.pl/aktualnosci/oprogramowanie/jednolity-plik-kontrolny.html.

Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się więcej, to serdecznie zapraszam do zapoznania się z tym tekstem. W tym miejscu warto jedynie wspomnieć, że JPK stanowi zestaw informacji o operacjach gospodarczych przedsiębiorcy za dany okres. Przesyła się go wyłącznie w wersji elektronicznej. Dane są pobierane bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych przedsiębiorstwa.

Rząd polski wprowadzając przepisy dotyczące Jednolitego Pliku Kontrolnego (ang. Standard File Audit for Tax) realizuje zobowiązania nałożone przez Radę Europejską tzw. dyrektywą ATAD, która dotyczy przeciwdziałania praktykom unikania opodatkowania. Nadrzędnym celem nowego rozwiązania jest uszczelnienie systemu podatkowego, ograniczenia przestępczości gospodarczej, a także ułatwienia funkcjonowania organów podatkowych.

Kogo dotyczy obowiązek

Status mikroprzedsiębiorcy dotyczy wszystkich firm, które w dwóch poprzednich latach spełniły dwa warunki. Po pierwsze, średnioroczne zatrudnienie firmy nie przekroczyło 10 osób. Po drugie, roczny obrót netto lub suma aktywów bilansu nie przekroczyły 2 milionów euro.

Zakres obowiązku

1.Rejestr VAT

Od 1 stycznia 2018 r. wszyscy podatnicy VAT, w tym mikroprzedsiębiorcy będą mieli obowiązek comiesięcznego przesyłania bez wezwania pliku JPK_VAT - czyli ewidencji zakupu i sprzedaży VAT. Duże podmioty objęte zostały tym obowiązkiem już od 1 lipca 2016 r., zaś okres przejściowy dla małych i średnich przedsiębiorstw trwał do 1 stycznia 2017 r.

2.Pozostałe Struktury

Ponadto, od 1 lipca 2018 r., na życzenie organów podatkowych, mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa będą zobowiązane przesłać inne struktury JPK w ramach prowadzonych elektronicznych kontroli podatkowych. Dużych przedsiębiorstw ten obowiązek dotyczy już od 1 lipca 2016 roku. E-kontrolę mają umożliwić szybsze, tańsze i skuteczniejsze od tradycyjnych metod weryfikowanie nieprawidłowości i egzekwowanie podatków. Z punktu widzenia przedsiębiorcy, przeprowadzanie elektronicznej kontroli przez organy skarbowe będzie mniej uciążliwe niż dotychczasowa forma, ponieważ nie będą one przeprowadzane, co do zasady, w siedzibie firmy.

Obecnie JPK na żądanie obejmują następujące struktury:

  • księgi rachunkowe – JPK_KR
  • wyciąg bankowy – JPK_WB
  • magazyn – JPK_MAG
  • faktury VAT – JPK_FA
  • podatkowa księga przychodów i rozchodów – JPK_PKPIR
  • ewidencja przychodów – JPK_EWP.

Aktualną listę obowiązujących plików JPK można znaleźć na stronie BIP Ministerstwa Finansów w dziale „Struktury JPK”. Warto uważnie śledzić tą zakładkę, gdyż w najbliższej przyszłości mogą pojawić się tam nowe struktury JPK, zaś dotychczasowe mogą podlegać zmianom. Ministerstwo Finansów zapowiedziało już powstanie struktury JPK Paragon, której funkcjonowanie szczególnie odczują właśnie mikroprzedsiębiorcy – każdy, nawet najmniejszy biznes zapisujący swoje operacje na kasie fiskalnej.

Co istotne, należy pamiętać, że zgodnie z zasadą „prawo nie działa wstecz”, urząd skarbowy nie może żądać od przedsiębiorcy przesłania struktur JPK za okres sprzed wejścia przepisów w życie.

Sposób dostarczenia JPK

Jednolity plik kontrolny dotyczący rejestrów VAT przesyłany musi być za pośrednictwem komunikacji elektronicznej na platformę Ministerstwa Finansów, według ściśle określonej specyfikacji. Nie będzie można przekazać tej struktury na zwykłym zewnętrznym nośniku danych. Wysyłka wymagać będzie potwierdzenia dodatkowo kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym e-PUAP. Potwierdzeniem poprawnej wysyłki JPK jest możliwość pobrania UPO, czyli Urzędowego Potwierdzenia Odbioru.

Pozostałe struktury okazywane w momencie kontroli skarbowej lub prowadzenia czynności sprawdzających nie muszą być przesyłane elektronicznie. Przekazanie ich może nastąpić na zewnętrznym, informatycznym nośniku danych takim jak np. dysk CD, DVD, czy pamięć USB.

Konsekwencje błędnego wypełnienia JPK

Bardzo istotne jest rzetelne wypełnienie Jednolitego Pliku Kontrolnego, gdyż stanowi on formę dokumentu skarbowego i jeżeli zostaną wykryte nieścisłości, na firmę może zostać nałożona sankcja finansowa. Jeżeli pomyłka zostanie zakwalifikowana jako wykroczenie skarbowe, grzywna może wynieść nawet 20-krotności płacy minimalnej. Kwalifikacja czynu jako przestępstwa skarbowego to konieczność zapłacenia 10-120 stawek dziennych. Wysokość stawki dziennej nie jest jasno określona w prawie, może wynosić od 1/30 płacy minimalnej aż do jej 400-krotności!

W celu uniknięcia błędów, warto wyposażyć się w profesjonalne oprogramowanie, które przed wysłaniem pliku JPK dokładnie przeanalizuje zebrane dane oraz poinformuje o uchybieniach. Dla tych mikroprzedsiębiorców, które nie zdecydują się na digitalizację procesów finansowo-księgowych korzystnym rozwiązaniem pozostaje skorzystanie z usług profesjonalnego biura rachunkowego. 

Autor: Karina Wronka

Masz ciekawy temat?

SKONTAKTUJ SIĘ