Portal prowadzi Kancelaria
Babiaczyk Skrocki i Wspólnicy

Wydatki na prowadzenie bloga jako koszt uzyskania przychodu

Umowy

Możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w formie bloga nie budzi wątpliwości. Przedmiotem licznym interpretacji podatkowych w ostatnim czasie była natomiast kwestia możliwości zaliczania określonych wydatków na prowadzenie bloga do kosztów uzyskania przychodu z działalności m.in. w branży IT. Zagadnienie to sygnalizowaliśmy już w artykule: Jakie wydatki można „wrzucać” w koszty, prowadząc działalność w branży IT?.

Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych definiują koszty uzyskania przychodu jako „koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów”.

Kosztem uzyskania przychodu nie będą zatem wszystkie wydatki, ale tylko takie, których poniesienie pozostaje w związku przyczynowo - skutkowym z uzyskaniem przychodu z danego źródła, bądź też z zachowaniem lub zabezpieczeniem źródła przychodów. Powszechnie przyjmuje się, że kosztami uzyskania przychodu są wszelkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością, których celem jest osiągnięcie przychodów oraz zabezpieczenie i zachowanie tego źródła przychodów, tak aby to źródło przynosiło przychody także w przyszłości.

Zgodnie ze stanowiskiem organów podatkowych, o ile „w istocie ponoszenie wydatków związanych z prowadzeniem bloga i tworzeniem artykułów w nim publikowanych jest warunkiem niezbędnym uzyskiwania przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej, a to będzie miało odzwierciedlenie w powstaniu lub wzroście przychodu, ewentualnie wpłynie na zachowanie lub zabezpieczenie tego źródła przychodu, to nie ma przeszkód prawnych aby wydatki poniesione w związku z prowadzeniem bloga - mogły zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej” (tak m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 25 maja 2016 r., sygn. IPPB1/4511-325/16-2/AM, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 14 października 2015r., sygn. IPPB1/45111035/15-2/AM). Organy podatkowe podkreślają przy tym, że wydatki takie muszą być należycie udokumentowane, a na podatniku spoczywa ciężar wykazania związku przyczynowego pomiędzy ponoszonymi wydatkami, a osiąganymi przychodami oraz okoliczności, że ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wysokość osiągniętych przychodów, bądź na zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodów jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

Tematyka blogów w branży IT może być różnorodna. Może dotyczyć zarówno informacji dotyczących najnowszych branżowych newsów, oprogramowania, hardware (w tym jego testowania i recenzji), porad komputerowych dla użytkowników sprzętu. Istotne jest jednak, by pozostawała w związku z prowadzoną działalnością główną. Przychody związane z prowadzeniem bloga mogą być osiągane w szczególności z: zamieszczania reklam na blogu, pisania artykułów sponsorowanych.

Organy podatkowe jako wydatki związane z funkcjonowaniem bloga, możliwe do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu kwalifikują: rejestrację domeny, opłatę za serwer, oprogramowanie, zakup sprzętu komputerowego, zakup aparatu fotograficznego oraz niezbędną część akcesoriów (o ile na blogu będą umieszczane również zdjęcia), wydatki bezpośrednio związane z napisaniem artykułu, który będzie publikowany na blogu (np. opłacenie kosztów podróży, hotelu, usług gastronomicznych, zakup produktu do testów). Kosztem uzyskania przychodu będzie również nauka języka obcego i tłumaczeń – jeśli w celu zwiększenia liczby odbiorców i zwiększenia zainteresowania reklamodawców blog będzie prowadzony również w języku obcym. Również zatrudnienie osób do administrowania stroną/wsparcia przy opracowaniu wpisów będzie kosztem podatkowym. Należy podkreślić, że sprzęt zakupiony w celu funkcjonowania bloga, nie może być używany w celach prywatnych (tak m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 30 maja 2016 r., sygn. IBPB-1-1/4511/172/16/EN).

Szereg wydatków związanych z funkcjonowaniem własnego bloga może zostać zatem zostać zakwalifikowanych jako koszt uzyskania przychodu  prowadzonej działalności. Należy pamiętać, by w razie ewentualnej kontroli podatkowej móc przedstawić rzeczowe argumenty wskazujące na celowość i racjonalność poniesienia wydatków związanych z prowadzeniem bloga z punktu widzenia uzyskiwania przychodów z działalności gospodarczej, czy też zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów. 

 

Autor: Mateusz Doroszczonek

Masz ciekawy temat?

SKONTAKTUJ SIĘ