Portal prowadzi Kancelaria
Babiaczyk Skrocki i Wspólnicy

Czym jest Wspólnotowy Wzór Przemysłowy?

Własność intelektualna

Zacznijmy od tego, iż przedmiotem prawa własności przemysłowej są – oprócz m.in. znaków towarowych i patentów na wynalazki – również wzory przemysłowe. Pod pojęciem Wspólnotowego Wzoru Przemysłowego rozumieć należy postać całego lub części produktu, wynikającą w szczególności z cech linii, konturów, kolorystyki, kształtu, tekstury i/lub materiałów samego produktu i/lub jego ornamentacji

Rola wzorów przemysłowych wzrasta – nieuchronnie - od kliku lat, a przyczyniły się do to regulacje dotyczące wzorów wspólnotowych, które umożliwiają ochronę tzw. designu na terenie całej Wspólnoty. Zagadnienie to zyskuje na znaczeniu przede wszystkim w branży projektowej. Ochrona dotyczy całej Unii Europejskiej co dla przedsiębiorców, który osiągnęli już sukces na rynku rodzimym i chcieliby spróbować swoich sił za granicą jest bardzo atrakcyjne. Zarejestrowany wzór wspólnotowy przyznaje jego właścicielowi prawo do zakazywania osobom trzecim, bez zgody właściciela, jego używania na terenie całej Unii Europejskiej przez okres 5 lat, począwszy od daty zgłoszenia wzoru. Właściciel tego prawa może czterokrotnie przedłużać okres ochronny, łącznie do 25 lat od daty dokonania zgłoszenia

Zgłoszenia wzoru wspólnotowego dokonuje się bezpośrednio w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) w Alicante, w Hiszpanii lub za pośrednictwem Urzędu Patentowego RP.

Wzór ma ogromne znaczenie we wspieraniu konkurencyjności firm i stymuluje ich innowacyjność. Szacuje się, że firmy świadome wysokiego znaczenia ochrony wzoru przemysłowego radzą sobie na rynku dużo lepiej od innych. W kontekście powyższego zasadnym wydaje się być stwierdzenie, ażeby w pierwszej kolejności zainwestować w uzyskanie Wspólnotowego Wzoru Przemysłowego, tak aby następnie czerpać z tego tytułu korzyści finansowe.

Rejestracja wspólnotowego wzoru przemysłowego daje zatem właścicielowi wspólnotowego wzoru przemysłowego wyłączność na używanie takiego wzoru. Oczywiście, podstawowym celem rejestracji jest ochrona przed nieuczciwą konkurencją. Jeżeli zarejestrujesz wspólnotowe wzory przemysłowe, nikt nie będzie mógł sprzedawać towarów wizualnie zbliżonych do nich. Celem uniknięcia kopiowania, podrabiania czy tworzenia wzorów podobnych stosowne jest zastosowanie właśnie takiej sformalizowanej ochrony wzoru.


Podsumowując, wzór wspólnotowy stanowi praktyczny sposób na ochronę innowacyjnego rozwiązania wypracowanego w przedsiębiorstwie, a przede wszystkim wzrost jego wartości, co w naturalny sposób przyczynia się do zwiększenia zysków firmy.

Autor: Paulina Śmigielska

Masz ciekawy temat?

SKONTAKTUJ SIĘ