Powierzenie przetwarzania danych osobowych
podmiotowi zagranicznemu

Czy przekazujesz dane osobowe klientów lub pracowników do jednego z tych krajów?

Mapa świata z zaznaczonym Europejskim Obszarem Gospodarczym

Prawdopodobnie masz
ten problem, a nawet
o nim nie wiesz...

Sprawdź czy nie narażasz się na odpowiedzialność!

Będąc dużym podmiotem korzystasz ze wsparcia zagranicznych współpracowników.
Jednak przesyłając dane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego wystawiasz się na potencjalne kary.
Brak świadomości nie jest wytłumaczeniem.

Kogo dotyczy problem?

 • przedsiębiorców z EOG
 • przekazujących dane osobowe
 • współpracujących z firmami i osobami spoza EOG
  (także przebywającymi tam czasowo)

firmy, które najczęściej przekazują dane osobowe:

 • firmy HR
 • software house
 • instytucje finansowe
 • agencje reklamowe
 • księgowość

Brak świadomości nie zwalnia z odpowiedzialności.
Możesz uniknąć:


 • kar finansowych
  do 200 tysięcy złotych

 • pozbawienia wolności
  do dwóch lat

 • kontroli ze strony
  GIODO

 • odpowiedzialności
  cywilnej

Rozwiązania jakie możemy Tobie zaproponować:

Umowa transferowa

jej zawarcie opiera się na standardowych klauzulach, które zwalniają z obowiązku uzyskania zgody od GIODO na przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Wytłumaczymy wiążące
reguły korporacyjne

są to fundamentalne zasady, które zapewnią więcej swobody w prowadzeniu interesów poza Unią.


Zapewnij sobie swobodę w obrocie
danymi osobowymi!

Skontaktuj się z nami
i wprowadź swój biznes na nowe rynki

dr Michał Matuszczak

+48 61 8441 733
m.matuszczak@bsiw.pl

Artykuły