Portal prowadzi Kancelaria
Babiaczyk Skrocki i Wspólnicy

Urząd Patentowy RP